Kruispunt Helperzoomtunnel – Helperweg krijgt extra fietsoversteek

nieuws

De gemeente laat een extra fietsoversteek aanleggen bij het kruispunt Helperzoomtunnel – Helperweg. Het kruispunt zorgt voor verwarring en een gevoel van onveiligheid bij weggebruikers.

Om de situatie te verduidelijken wordt een extra fietsoversteek aangelegd ten oosten van het kruispunt. De bestaande fietsoversteek wordt versmald en zal in de toekomst alleen nog gebruikt worden door fietsers die van noord naar zuid fietsen. Fietsers van zuid naar noord maken gebruik van de nieuwe oversteek.

Net als in de huidige situatie heeft autoverkeer op de Helperweg – Helperzoom (zuid) voorrang op het overstekende fietsverkeer. Hiervoor worden borden en haaientanden aangebracht. Om de extra oversteek te realiseren wordt het fietspad op de Helperzoom (zuid) gesplitst.