Woningcorporaties bouwen komende vijf jaar zeker 1.250 nieuwe woningen in Groningen

Woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg gaan tussen volgend jaar en 2026 in ieder geval 1.250 nieuwe sociale huurwoningen bouwen in Groningen.Dat gebeurt bovenop de woningen die gesloopt en opnieuw gebouwd gaan worden. De gemeente, de corporaties en huurdersorganisaties zetten donderdag hun handtekening onder prestatieafspraken voor volgend jaar, waarin deze doelen worden gesteld.

Wethouder Roeland van der Schaaf zette zijn handtekening namens de gemeente Groningen. In een brief aan de gemeenteraad laat hij weten dat er, tussen nu en 2026, jaarlijks tussen de 200 en 260 sociale huurwoningen aan het bestand zullen worden toegevoegd. Deze woningen komen volgens Van der Schaaf bovenop de woningen die gesloopt en opnieuw gebouwd gaan worden. De wethouder denkt echter dat de nieuwbouwaantallen waarschijnlijk hoger uitvallen, omdat in de prestatieafspraken alleen rekening is gehouden met de bouwplannen waar de gemeenteraad al een akkoord voor heeft gegeven.

De grootste groei van het aantal sociale huurwoningen vindt plaats vanaf 2023, zo stelt Van der Schaaf. Ook gaan corporaties meer woningen bouwen met een middenhuur en flexwoningen.

De partners hebben daarnaast afgesproken de komende jaenr meer in te zetten op ‘betaalbaarheid en leefbaarheid’ in het woningbestand. Afgesproken is dat de huren bij de meeste corporaties enkel met het inflatieniveau stijgen. Daarnaast worden de woningen energiezuiniger. De partijen willen ervoor zorgen dat eind volgend jaar 42 procent van alle corporatiewoningen energielabel A of beter heeft. In 2026 moet 56 procent van de woningen dit label hebben. Daarover zegt Van der Schaaf: “Het verduurzamen van de huurwoningen draagt bij aan betaalbare woonlasten. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over langer zelfstandig thuis wonen voor senioren, over schuldhulpverlening en over het aardgasvrij maken van woningen.”

De volledige prestatieafspraken zijn te lezen via de meest recente B&W besluiten: https://gemeente.groningen.nl/benw-besluiten