Wethouder krijgt duizend krabbels voor terugkeer speelgoed- en kledingbonnen

Ouders van gezinnen met een laag inkomen hebben woensdagmiddag vijfhonderd boodschappen en duizend handtekeningen aangeboden aan wethouder Diks (GroenLinks), waarmee ze de gemeenteraad oproepen om weer speelgoed- en kledingbonnen te verstrekken aan arme gezinnen.

De gemeente stemt woensdagavond over een voorstel van de SP, de Stadspartij, 100% Groningen en de Partij voor de Dieren. Zij steunen de ouders die de handtekeningenactie op touw hebben gezet. Ook zamelden ze boodschappen in van steunbetuigers.

Diks tekent niet

De SP en de ouders zeggen teleurgesteld te zijn door het feit dat Diks niet de duizend-en-eerste handtekening onder de petitie wilde zetten. Maar Diks was daarover duidelijk: “De gemeenteraad heeft twee jaar geleden unaniem besloten om te stoppen met de bonnen. We hebben geprobeerd om met een kerstpakket voor mensen die het moeilijk hebben, tegemoet te komen aan de Stad. Maar ik vind het jammer dat dit particuliere initiatief nu een politiek randje heeft gekregen.”

Volgens Diks komen de bonnen wel weer op de agenda van de gemeenteraad, maar dan moet er wel iets anders voor in de plaats komen: “De begroting is al vastgesteld en er is niet meer geld. Ik snap heel goed wat u mij meegeeft en aan het college vraagt, maar een afweging is aan de gemeenteraad.”

Nieuwe acties

Als het voorstel van de drie eerder genoemde partijen niet wordt aangenomen, zal de SP met nieuwe acties proberen om de druk op het college op te voeren rond de bonnen. “Mocht de raad in meerderheid tegenstemmen, dan zullen wij met gezinnen, ouders en kinderen de druk de komende weken verder opvoeren. Want wij gaan door”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “We zullen mensen op straat, in de wijken en dorpen, nu ook vragen wat zij aan de armoedebestrijding in Groningen willen verbeteren en hoe zij daarbij willen helpen.”