Ondanks ‘stroeve gesprekken’ toch contracten met alle zorgverzekeraars voor Groninger ziekenhuizen

nieuws

Beide ziekenhuizen in de gemeente Groningen hebben contracten weten te sluiten met alle zorgverzekeraars. Nadat het UMCG eind vorige week al bekend maakte dat de laatste contracten waren ondertekend, lukt het ook Martini Ziekenhuis om vlak voor de jaarwisseling overeenstemming te bereiken.

Het UMCG rondde de laatste contractbesprekingen vorige week vrijdag af voor fysieke zorg binnen het ziekenhuis. Alleen het Centrum voor Revalidatie (Beatrixoord) en het Universitair Centrum Psychiatrie hebben nog niet alle contracten vastgelegd. Klanten van VGZ, Menzis en CZ die worden behandeld in het revalidatiecentrum, kunnen daardoor niet altijd volledig voor de zorgkosten  gewaarborgd zijn. De verzekeraar kan namelijk een lagere vergoeding geven als die van mening is dat de kosten van die behandeling hoger zijn dan de in Nederland geldende redelijke marktprijzen.

In het Universitair Centrum Psychiatrie zijn nog helemaal  geen contracten voor 2022 gesloten.

Contracten verzekeraars en Martini op de valreep voor het nieuwe jaar, na ‘stroeve gesprekken’

Het Martini Ziekenhuis had dit jaar moeite om contracten met de verzekeraars af te sluiten. Twee weken geleden meldde het ziekenhuis al dat de gesprekken moeizaam verliepen, omdat meerdere zorgverzekeraars wilden dat het ziekenhuis volgend jaar minder zorg verleent en dat doet voor minder geld. Dat is volgens het ziekenhuis echter ‘ondenkbaar’. Maar Martini-bestuurslid Tamara Knol laat donderdagmiddag weten dat de laatste contracten nu “gelukkig” toch zijn gesloten: “Uiteindelijk zijn we vorige week met het merendeel, waaronder onze grootste partner Menzis, tot overeenstemming gekomen. Gisteren hebben we gelukkig ook met Zilveren Kruis Achmea een akkoord bereikt. Vandaag volgden nog VGZ en DSW.”

Het Martini Ziekenhuis denkt dat het volgend jaar veel extra kosten zal maken door corona en dat lange wachtlijsten voor meer zorgvraag gaan zorgen. “Om deze extra zorg te kunnen bieden, hebben we  extra inkomsten nodig,” vertelt Marieke van Kralingen, directeur Klant & Markt binnen het ziekenhuis. “In de onderhandelingen hebben we hierover afspraken kunnen maken die bijdragen aan een duurzame financiële positie van ons ziekenhuis. We zijn blij met dit resultaat, omdat we hiermee de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor onze patiënten kunnen waarborgen.”