Kunstenaarsbonden noemen rekenmethode gemeente over ateliers ‘waardeloos’

nieuws
Foto: everystockphoto.com/photographer.php?photographer_id=30953

De drie kunstenaarsbonden in Groningen blijven er bij dat er een groot tekort is aan ateliers.

Onlangs stelde de SP vragen over het tekort aan ateliers in de stad. Het aantal ateliers zou sinds de jaren ’90 zijn afgenomen. Het college van B&W antwoordde dat dit niet het geval is en dat er zelfs ruimtes zijn bijgekomen. Het college baseerde zich op een quickscan uit 2018.

De kunstenaarsbonden noemen deze quickscan “amateuristisch” en zelfs “waardeloos”. Volgens de bonden zijn er grote wachtlijsten bij de Huurdersvereniging voor Kunstenaars, bij het Paleis, waar veel ateliers zijn en bij de anti-kraakorganisatie Carex. Ook zitten veel ateliers in tijdelijke anti-kraak voorzieningen. De kunstenaars die daar werken willen een permanent betaalbaar onderkomen.