Hervatting bouw Suikerzijde lijkt stap dichterbij; provincie past ontheffing aan

nieuws

De provincie past de verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming aan voor de aanleg van De Suikerzijde. Dat betekent dat de start van de bouw van woningen op het terrein, die half november werd stilgelegd door een voorzieningsrechter, een stap dichterbij is.

Nieuwe inzichten over broedvogels op het terrein en een recente uitspraak van de voorzieningenrechter over het oorspronkelijke besluit zijn de aanleiding voor de gewijzigde ontheffing, zo stelt de provincie. Natuurorganisaties maakten bezwaar tegen de oorspronkelijke ontheffing en vroegen de rechter om de ontheffing gedurende de bezwaarprocedure op te schorten. De rechter heeft dat verzoek gehonoreerd en daardoor mag de gemeente voorlopig geen werkzaamheden uitvoeren, die binnen de ontheffing vallen.

In de uitspraak noemde de voorzieningsrechter een aantal problemen in de ontheffing, die de provincie nu heeft gerectificeerd. Zo blijkt uit nader onderzoek dat de geoorde fuut zeer beperkt gebruik maakt van de voormalige vloeivelden en niet in het gebied broedt. Een ontheffing voor deze vogel is dus niet meer nodig.

De bezwaarprocedure, die werd aangespannen door meerdere milieuorganisaties (Natuur en Milieufederatie Groningen, het Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, de Vleermuiswerkgroep Groningen, Natuurmonumenten, het IVN Groningen-Haren, de KNNV Groningen, Avifauna Groningen en de Bomenstichting) loopt nog. Naar verwachting is in januari de hoorzitting van de Commissie rechtsbescherming over deze zaak. Nadat de commissie een advies heeft uitgebracht, neemt het college van de provincie een besluit over het bezwaar, waarschijnlijk begin maart.