Gemeente: meer aandacht voor dierenwelzijn

nieuws
Foto: Pauline Joosten

De dierenwelzijnsnota wordt geactualiseerd, op verzoek van de gemeenteraad. De huidige nota stamt uit 2007 en sindsdien is de wijze waarop de samenleving met dieren omgaat, veranderd.

In totaal 22 organisaties hebben meegedacht over de nieuwe nota. Het draait daarbij om vier diergroepen: gezelschapsdieren, hobbydieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren. Voor elke groep is een andere aanpak nodig, ook voor gezelschapsdieren. Zo wil de gemeente een ontheffing voor het rijden op de busbaan voor de dierenambulance, en meer voorlichting aan eigenaren over het houden van huisdieren.

Voor hobbydieren wil de gemeente een schuilstalregeling opstellen. Het draait onder meer om het beschermen van dieren tegen de hitte. Ook wil de gemeente een vergunningsplicht voor kleine evenementen met dieren. Voor in het wild levende dieren wil de gemeente voorkomen dat grote groepen dieren overlast veroorzaken, en aan de andere kant vuurwerkvrije zones rond locaties waar zich veel dieren bevinden.

De nieuwe ambities vragen om meer financiële middelen en meer ambtelijke inzet. De gemeente is aan het bekijken hoeveel geld hiervoor nodig is. Voor komend jaar is al 75 duizend euro beschikbaar gesteld om alvast aan de slag te gaan.