Europapark krijgt meer woningen, kantoren en groen

De ontwikkeling van het Europapark wordt de komende jaren verder afgerond. Het gaat om een mix van extra woningen, kantoren en commerciële dienstverlening op parkeerterrein P2.

Op het parkeerterrein is ruimte voor 70 duizend m2 aan nieuwbouw, waarvan de helft voor wonen en de helft voor commerciële voorzieningen. Hiervoor worden binnenkort ontwikkelaars uitgenodigd. Inmiddels verkent de gemeente, samen met een ontwikkelaar, ook plannen voor de bouw van kantoren op de kavel op de hoek van de Europaweg en de Boumaboulevard.

De gemeente is ook in gesprek met woningcorporatie Nijestee, over sociale woningbouw aan de Tonkensstraat. De gemeente praat bovendien met de politie over een nieuw politiebureau langs het Helperpark / Oude Stamspoor, nabij de sporthal. Dat bureau moet het oude complex aan de Rademarkt vervangen.

Voor al deze plannen wordt de Boumaboulevard als centrale as aangepast, en meer als laan ingericht. Ook de kruising met de Verlengde Lodewijkstraat wordt veiliger gemaakt. Er komt bovendien meer groen. Dat biedt kansen voor een sportieve route of wandelroute, in samenhang met het groen langs het Winschoterdiep. In de toekomst kan dit rondje Europapark worden aangesloten op het te ontwikkelen Zuiderpark, inclusief diverse voetgangersbruggen.