Bewonersorganisatie Oosterpark oneens met UMCG plan om busbaan open te stellen

nieuws
foto: Bob de Vries

De Bewonersorganisatie Oosterparkwijk is het niet eens met de visie van het UMCG om van het Oosterhamriktracé een extra ontsluitingsroute te maken voor het ziekenhuis.

Dat tracé wordt nu alleen gebruikt door bussen en taxi’s. Door de route voor het overige verkeer open te stellen kunnen patiënten en andere bezoekers van het ziekenhuis makkelijker en sneller bij het UMCG komen. “Voor deze patiënten en begeleiders is het belangrijk dat zij snel en vrij van belemmeringen het UMCG kunnen bezoeken”, stelde Henk Snapper, vicevoorzitter van de bestuursraad van het UMCG vorige week.

De Bewonersorganisatie is het hier totaal mee oneens en wil de busbaan laten voor waar die bedoeld is. Een deel van het busverkeer zou anders door de Oosterparkwijk gaan.

De bewonersorganisatie zegt dat het UMCG meer afspraken moet gaan plannen in de uren dat het minder druk is op de Petrus Campersingel en ook zouden afspraken verplaatst moeten worden naar de avonduren.

Ook denken de bewoners aan een speciale parkeerplek voor het UMCG bij P&R Kardinge waarvandaan patiënten met elektrische busjes over de busbaan naar het UMCG vervoerd kunnen worden.