UWV: Kansen voor het grijpen op Groningse arbeidsmarkt

nieuws
Foto: Gerrit de Haan

Werkzoekenden hebben momenteel veel kansen op de arbeidsmarkt, en dat geldt zeker ook voor de regio Groningen. Er is flinke krapte op de regionale arbeidsmarkt. Dat meldt het UWV in Groningen.

Landelijk is er een record aantal vacatures. In Groningen groeide het aantal vacatures naar 10.500 halverwege dit jaar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Het komt omdat de economie na de coronacrisis weer aantrekt en werkgevers op zoek gaan naar personeel.

De krapte in de arbeidsmarktregio Groningen zit in vrijwel alle sectoren en beroepsgroepen. Vooral in techniek, ICT en zorg & welzijn is het voor werkgevers erg lastig om personeel te vinden. Hierdoor zijn beroepen in deze sectoren, zoals elektriciens, monteurs, programmeurs, systeemontwikkelaars, verzorgenden en verpleegkundigen erg kansrijk voor werkzoekenden en mensen die een nieuwe stap willen maken.

Doordat meer mensen werk vinden, is het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar met ruim 31 procent afgenomen. Toch typeert CBS ruim 1 miljoen mensen binnen de beroepsbevolking nog als ‘onbenut arbeidspotentieel’. Velen van hen staan niet geregistreerd bij UWV en krijgen geen uitkering. Zij ontvangen dan ook geen dienstverlening van UWV, waardoor zij niet begeleid kunnen worden bij het vinden van werk.

UWV wil samen met werkgevers, vakbonden en gemeenten in kaart brengen welke kwaliteiten en behoeften deze groep mensen heeft. Vervolgens kunnen deze mensen begeleid worden in het vinden van werk.