Ruim 1.600 aanmeldingen voor regeling vijfduizend euro bij eerste bevingsschade

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Tot en met vrijdagochtend deden 1.621 woningeigenaren uit het aardbevingsgebied een aanvraag voor een vaste vergoeding van 5.000 euro voor kleine, eenvoudige schades door aardbevingen. Dat maakte het Instituut Mijnbouwschade Groningen bekend.

Het aantal nieuwe schademeldingen wat de afgelopen dagen bij het IMG binnengekomen is, ligt daarmee aanzienlijk hoger dan wat er de afgelopen maanden gemiddeld in een hele week binnenkwam. Volgens het IMCG zijn er deze week tot nu toe 2081 schademeldingen gedaan, tegenover voorheen gemiddeld 500 schademeldingen per week.

Het schade-instituut stelt dan ook dat haar eerste, voorzichtige indruk is dat de vaste vergoeding voorziet in een behoefte. Het IMG verwacht met de nieuwe regeling schades op zo’n 100.000 adressen af te handelen. Eerder gaven al 13.000 woningeigenaren al aan, interesse te hebben in de vaste vergoeding.

De regeling is bedoeld als eenvoudig alternatief voor de afhandeling van kleine, eenvoudige schades. De tussenkomst van een deskundige en het opstellen van een adviesrapport moet hiermee uit de vergoedingsprocedure verdwijnen voor dit type schades.

Met een keuze voor de vaste vergoeding wordt alle aanwezige fysieke schade afgehandeld, inclusief de bijkomende kosten, materiële gevolgschade en overlast. Een eventuele nieuwe schade of verergering van schade kan daarna alleen nog worden gemeld als er een nieuwe beving is die tot schade kan leiden op dat adres.

Voor eerste schademeldingen die al waren binnengekomen, maar nog niet zijn afgehandeld, wordt het mogelijk vanaf 8 december een keuze vast te leggen. Voor een deel van deze dossiers is de behandeling daarom voorlopig stilgezet. Woningeigenaren die al definitief weten geen vaste vergoeding te willen, kunnen dat nu al laten weten.