Mentale problematiek onder studenten is hoog

Uit een gezamenlijk onderzoek van het RIVM, Trimbos-intstituut en GGD GHOR omtrent mentale gezondheid blijkt dat een groot deel van de studenten kampt met mentale problemen. Groninger organisaties voor studentenbelangen maken zich ernstige zorgen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 76 procent van de studenten een hoge prestatiedruk ervaart, daarnaast zegt 26% van de studenten de afgelopen anderhalf jaar gedacht te hebben aan zelfmoord. Lijst STERK is een studenten belangenorganisatie en reageert geschokt op de alarmerende cijfers.

“Na anderhalf jaar aan Covid-19-maatregelen hebben de studenten in Nederland een echt dieptepunt bereikt,” aldus Ramon Tilstra, fractievoorzitter van Lijst STERK. “Samen met de Hanzehogeschool zijn we druk bezig om het studentenwelzijn te verbeteren. Er zijn studentenpsychologen aangesteld en studenten kunnen in gesprek gaan met studiecoaches, wanneer de werkdruk hen te hoog dreigt te worden.”

Voor mogelijke oorzaken van deze hoge werkdruk wijst Tilstra naar twee aspecten in de samenleving: “Aan de ene kant heb je de coronamaatregelen, die erg veel invloed hebben op het sociale leven van studenten. Aan de andere kant hebben studenten nog steeds te maken met het leenstelsel, wat ervoor zorgt dat er een enorme studieschuld boven hun hoofd hangt.”