Houdt de groepjes en het aantal begeleiders klein bij Sint Maarten

nieuws

Houdt de groepjes klein en beperk het aantal begeleiders. Dat zegt de Veiligheidsregio Groningen over Sint Maarten dat donderdag (vanavond) gehouden wordt.

De Veilgheidsregio adviseert dat, net als vorig jaar, vanwege de coronapandemie. Momenteel lopen de besmettingen en de ziekenhuisopnamen flink op.

Mensen die klachten hebben worden geadviseerd niet mee te doen en de deur niet te openen. Ook wordt aangeraden voorverpakt snoep in huis te halen en enige afstand te houden van de zingende kinderen.