Eigenaar Harense villa claimt 310.000 euro aardbevingsschade, IMG wil 50.000 euro uitkeren

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij de Raad van State diende dinsdag de zaak van een Harense villa-eigenaar tegen het Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG. De inwoner wil een veel hogere schadevergoeding om zijn woning te kunnen herstellen, dan wat het IMG biedt.

Door aardbevingsschade is er volgens de eigenaar zeker 310.000 euro nodig om alles te kunnen herstellen. Het herstel van schade gaat ongeveer 170.000 euro kosten, daarnaast vindt de eigenaar dat de waardedaling gecompenseerd moet worden, dat is ongeveer 140.000 euro. Het IMG heeft 50.000 euro uitgekeerd. Het IMG liet tijdens de zaak weten dat de schade in de villa hoogstwaarschijnlijk niet het gevolg is van de gaswinning in het Groningenveld.

Ontwijkingsgedrag
De Harenaar vindt dat er sprake is van ontwijkingsgedrag. Het gaat de man ook niet om het geld, maar om het principe. De Harenaar liet aan de hoogste rechter weten dat de Staat sinds de jaren zestig 417 miljard euro aan het Groningse gas heeft verdiend. Er moet daarom nu niet moeilijk worden gedaan over het vergoeden van schade, daarnaast moet de menselijke maat gehanteerd worden en moet men zich niet achter bureaucratische regels verschuilen.

Binnen enkele weken uitspraak
Het IMG zegt in haar verweer dat er geen uitzonderingen worden gemaakt, en dat de schaderegeling voor iedereen hetzelfde is. Volgens het IMG gaat de man uit Haren er onterecht van uit dat je over het bedrag kunt onderhandelen, maar zo werkt het niet. De Raad van State gaat de komende tijd de schadezaak onderzoeken en verwacht binnen enkele weken uitspraak te doen.