Aanvullende winteropvang voor dak- en thuislozen

De gemeente gaat de komende wintermaanden werken met een tijdelijke winternoodopvanglocatie. Die wordt tussen 15 november en 1 mei flexibel op- en afgeschaald.

Met deze aanvulling op het bestaande aanbod van dag- en nacht opvang kunnen alle buitenslapers vanaf een temperatuur van 0 graden celsius de nacht binnen doorbrengen. Het gaat om een pand van het Leger des Heils aan het Damsterdiep 267. De gemeente heeft hierover met diverse betrokken partijen gesproken. De hulpverlening wil binnenkort zoveel als mogelijk alle buitenslapers bezoeken, en stimuleren om niet op straat te overnachten.

De vorige winterperiode kreeg de gemeente meermalen de vraag om aanvullende opvang te organiseren voor dak- en thuislozen, in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. Deze nieuwe locatie kan inspelen op eventuele nieuwe vraag om opvang. Het uitgangspunt is dat niemand op straat hoeft te slapen als de regeling actief is.