Gemeente wil per jaar 600 extra langdurig werklozen helpen

De gemeente Groningen wil per jaar 600 extra langdurig werklozen begeleiden op weg naar werk, scholing of participatie. Dat staat in het nieuwe Werk- en ontwikkelingsproramma 2022-2025.

De gemeente gaat deze doelgroep intensiever begeleiden en extra trajecten aanbieden. Verder worden werkgevers actief benaderd en in contact gebracht met potentiële werknemers. Ook kunnen meer mensen gebruik maken van het Talentperron. Dat is een plek aan het Harm Buiterplein waar Stadjers zich kunnen oriënteren op het begin of vervolg van hun loopbaan.

Wethouder Carine Bloemhoff zegt: “We hebben veel mensen in onze gemeente die langdurig werkloos zijn en door corona achterop zijn geraakt, terwijl we deze mensen als samenleving hard nodig hebben. Er zijn namelijk enorme personeelstekorten. Met het Werk- en ontwikkelingsprogramma investeren we de komende jaren juist in die mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om weer aan het werk te kunnen.”

De gemeente investeert jaarlijks 2,5 miljoen euro in het programma. Daar staat tegenover dat de kosten voor uitkeringen naar beneden gaan als meer mensen een baan vinden.