‘Reitdiepzone wordt levendige stadswijk met prettig leefklimaat’

De Reitdiepzone wordt een levendige stadswijk voor maximaal 2300 woningen en verschillende werklocaties. Dat blijkt uit de nieuwe ontwerp-structuurvisie van de gemeente. Die ligt vanaf 4 november ter inzage.

De eerste projecten van de Reitdiepzone zijn al gebouwd. Door de ligging parallel aan de westelijke ringweg is de woningbouw een ingewikkelde puzzel, want er moet worden voldaan aan een prettig woon- en leefklimaat. Alle milieueffecten zijn inmiddels getoetst. De visie ligt tussen 4 november tot 16 december ter inzage, en wordt begin volgend jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

“In de Reitdiepzone vangen we de groei op in het bestaande stedelijke gebied,” zegt wethouder Roeland van der Schaaf. “We zijn al bezig om het verouderde bedrijventerrein aan de Friese Straatweg te transformeren in een complete en levendige stadswijk. De Reitdiepdijk verandert van een niet-toegankelijke oever naar een groene dijk met een openbaar wandelpad en bijzondere plekken daarlangs.”

de komende jaren werken gemeente en provincie een plan uit voor Ring West. Als de ringweg deels verdiept kan worden, kan de verbinding tussen Vinkhuizen en Paddepoel worden verbeterd.

Deel dit artikel: