Nationaal Coördinator Groningen lijkt doelen voor dit jaar niet te gaan halen

nieuws
Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

De Nationaal Coördinator Groningen lijkt de doelen, die het zichzelf voor dit jaar gesteld heeft, niet te gaan halen. Dat blijkt uit maandelijkse cijfers van het NCG.

De cijfers hebben betrekking op de periode tot 30 september van dit jaar. Het NCG schrijft dat het zichzelf als doel had gesteld om 4.000 opnames en beoordelingen uit te voeren en om 1.500 versterkingstrajecten af te ronden. “Dit doel is ook afgesproken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de vijf gemeentes in het aardbevingsgebied”, schrijft de NCG. “Eind september stond de teller op 1.899 opnames, 2.027 beoordelingen en 346 afgeronde versterkingstrajecten.” Daarmee kan geconcludeerd worden dat het aantal inspecties meer dan de helft achter op schema loopt, de helft van het aantal beoordelingen is gedaan en dat er ongeveer een kwart van het aantal versterkingen is afgerond.

Optimisme
Toch denkt het NCG dat de doelstellingen nog grotendeels behaald zullen gaan worden. “Nadat we in juli konden starten met de typologieaanpak hebben we voor het opnemen en beoordelen met deze aanpak zo’n 3.000 adressen in de markt gezet”, laat algemeen directeur Peter Spijkerman van de NCG weten. “Dat wil zeggen dat de ingenieursbureaus die voor ons werken met deze adressen aan de slag zijn. Met de typologiemethode, vergelijkbare panden op dezelfde manier beoordelen, kan dit sneller dan voorheen. Wij gaan er vanuit dat we het grootste gedeelte van de uitgezette adressen binnen twee maanden terugkrijgen. Ook denken we in de laatste maanden van het jaar nog een flink aantal trajecten af te kunnen ronden. Zo zijn er in september enkele tientallen adressen afgerond die nog niet in het systeem verwerkt zijn. En volgens planning wordt onder meer in Appingedam, Delfzijl, Loppersum en ’t Zandt nog een groot aantal panden opgeleverd. Dit maakt dat wij er voor blijven gaan en we nog steeds geloven dat we de doelstellingen grotendeels kunnen behalen, maar het blijft een enorme uitdaging.”

Bouwmaterialen
De NCG laat verder weten dat het afronden van diverse bouwtrajecten niet alleen afhankelijk is van de inzet van de NCG. Ook de tijdige levering van bouwmaterialen en het volgens planning aan kunnen sluiten van nutsvoorzieningen zijn kritische factoren. “Samen met de bouwsector, Rijk en regio werken we aan het oplossen van deze knelpunten, zodat we daar in 2022 de vruchten van plukken. Daarnaast werken we gezamenlijk aan een meerjarenplanning, waardoor het sturen op de resultaten en op het afronden van de versterking in 2028 beter mogelijk wordt.”