Groninger Belang wil opheldering over verschillen in toekenning schade door schadebureaus

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van Groninger Belang in de Provinciale Staten vraagt Gedeputeerde Staten om opheldering over de verschillen in toekenning van de schade voor verschillende schadebureaus.

Recent is uit intern onderzoek gebleken dat er grote verschillen zijn in de toekenning. Daarbij springt vooral het bureau NIVRE er negatief uit. Volgens Groninger Belang ontstaat hiermee een ongewenste ongelijkheid onder gedupeerden. Te meer omdat de afgelopen maanden altijd is beweerd dat deze verschillen er niet zijn.

Verschil in toekenning schades
“Op 2 juni was er een bijeenkomst met de voorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen”, schrijft Groninger Belang. “Tijdens deze bijeenkomst zijn er door een aantal fracties vragen gesteld over het verschil in toekenning van schades en schadevergoedingen door de verschillende schadebureaus, die deze schades beoordelen in opdracht van het IMG.” Ook werden vragen gesteld over het feit dat schadebureaus het volgens gedupeerden niet zo nauw nemen met het toepassen van het bewijsvermoeden. “De voorzitter ontkende dit ten stelligste.”

Dezelfde behandeling
In september werd de voorzitter van het IMG aan de tand gevoeld door de gemeenteraad van Eemsdelta. “Dezelfde vragen werden gesteld, en wederom werden praktijkvoorbeelden stevig ontkend.” Nu blijken er echter toch grote verschillen te zijn. De fractie wil daarom van Gedeputeerde Staten weten of het niet tijd wordt om het Instituut aan te spreken, en of het niet belangrijk is dat iedereen dezelfde behandeling krijgt.