Groningen ondertekent brandbrief aan nieuw kabinet: ‘Maak werk van de wooncrisis’

nieuws
Foto: Matthew Bowden from FreeImages

Een coalitie van 16 van de grootste steden in Nederland, waaronder de stad Groningen, doet een dringende oproep aan de formerende partijen. Zij willen dat het volgende kabinet een doorbraak realiseert in de wooncrisis in de steden en helpt de steden klaar te maken voor de toekomst.

De steden willen dat een nieuwe kabinet een niet eerder vertoonde, forse investering doen in de woningbouw, in duurzame mobiliteit, in groene ruimte, de energietransitie en het klimaat.

De steden eisen daarom dat de verstedelijkingsopgave een prominente plek krijgt in het komende regeerakkoord. Volgens de steden moet er structureel extra geld komen voor de 14 grootschalige woningbouwgebieden, de woningbouwimpuls en het volkshuisvestingsfonds moeten een structureel karakter krijgen. Ook moeten investeringsmogelijkheden van de corporaties worden verbeterd via lastenverlichting, logische maatregel is dan de aanpassing van de Verhuurdersheffing.

Van Der Schaaf: ‘Steun van Rijk hard nodig’

“Wij steunen de oproep voor het doorpakken en tempo maken met binnenstedelijk bouwen”, zo stelt wethouder Roeland van der Schaaf, namens de gemeente Groningen. “Wij doen hier hard ons best voor op de Suikerzijde. Dit betekent bouwen, maar wel met kwaliteit en daarvoor hebben wij de steun van het Rijk hard nodig.”

De oproep aan de formerende partijen en wordt, naast Groningen, ondersteund door Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen, Zwolle, Breda, Zaanstad, Almere, ‘s- Hertogenbosch, Amersfoort, Tilburg, Haarlem en de de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.