Groningen en Drenthe pakken ontwikkeling Matsloot-Westpoort gezamenlijk op

nieuws
Foto via Provincie Groningen

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld en Groningen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied Matsloot-Westpoort, net buiten de Stad bij Vierverlaten.

Omdat er steeds meer vraag is naar bouwruimte, neemt ook de druk op dit gebied steeds meer toe. Volgens de samenwerkende partijen vraagt de ontwikkeling van dit gebied daarom om een gezamenlijke aanpak over provinciale en gemeentelijke grenzen heen.

De overheden gaan een gezamenlijke visie opstellen over de aanleg van bedrijventerreinen, de nieuwe woonwijk (de Held III), grondberging voor de suikerfabriek Cosun, de snelle doorfietsroute Groningen-Leek, de waterberging en ontwikkeling van duurzame energie in het gebied.