Gemeente gaat jongeren zonder werk en uitkering opzoeken

De gemeente Groningen gaat, samen met andere gemeenten in de regio, jongeren tussen de 23 en 27 jaar opzoeken die niet naar school gaan, geen werk hebben en ook geen uitkering hebben.

Het totaal aantal WW uitkeringen ligt inmiddels ruim onder het niveau van vóór de crisis, en ook de jeugdwerkloosheid is gedaald. Maar er is ook een kwetsbare doelgroep met een groot risico op langdurige werkloosheid. Veel van deze jongeren zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden voor ondersteuning.

De gemeente is inmiddels bezig om deze groep jongeren in beeld te brengen en te benaderen. Zij kunnen nu nog geholpen worden, zoals met een werkleertraject of werkervaringsplaats.