Sensoren kunnen signalen van onbegrepen gedrag bij dementie opsporen 

nieuws
Foto via UMCG

Sensoren kunnen helpen bij het vroegtijdig signaleren van veelvoorkomend onbegrepen gedrag bij mensen met dementie, zoals bewegingsonrust, dwalen, roepen en agressie. 

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG) gaat onderzoek doen naar sensoren die kunnen helpen bij het vroegtijdig signaleren van veelvoorkomend onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Het gaat onder meer om bewegingsonrust, dwalen, roepen en agressie. Het UMCG doet dit samen met de Hanzehogeschool en een aantal zorgorganisaties.

Sensoren worden al gebruikt in de zorg, zoals bewegingssensoren bij patiënten. Ze kunnen echter ook gebruikt worden voor het meten van temperatuur, huidweerstand, hartslag, hartslagvariabiliteit en geluid. Dit kunnen aanwijzingen zijn van onbegrepen gedrag. Als onbegrepen gedrag al bij de eerste signalen wordt herkend kunnen zorgprofessionals verdere escalatie voorkomen door snel te handelen.

“We weten bijvoorbeeld dat agressie zich opbouwt: mensen ervaren eerst angst en onzekerheid, worden onrustig en dat kan dan weer escaleren in agressie”, zegt professor Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie in het UMCG. Tijdig inspelen op onbegrepen gedrag kan verschillen per type gedrag en per patiënt. De onderzoekers gaan in kaart brengen hoe zorgprofessionals omgaan met onbegrepen gedrag.