Nieuwe Boteringestraat krijgt opknapbeurt

Het gemeentebestuur wil een bedrag van 741 duizend euro beschikbaar stellen voor de herinrichting van de Nieuwe Boteringestraat. De trottoirs worden breder en er worden bomen geplant.

De Nieuwe Boteringestraat is op dit moment ingericht met een brede rijbaan en relatief smalle trottoirs. Dit zorgt ervoor dat er hard wordt gereden en dat de trottoirs slecht toegankelijk zijn door de vele geparkeerde fietsen. Vanwege het beperkte aantal bomen is de straat in de zomer gevoelig voor hittestress. De straat krijgt ook nieuw asfalt.

Door de stoep aan de oostzijde te verbreden, zestien nieuwe bomen te planten en de straat te versmallen kan de straat groener, veiliger en toegankelijker en dus aantrekkelijker worden ingericht. De aanpak van de straat vindt plaats na overleg met de bewoners. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de herinrichting begin volgend jaar beginnen.