“Mensen zijn vol onbegrip, zijn boos. We gaan half Groningen mobiliseren, we gaan actie voeren”

nieuws

Het Gerrit Kolbrug Comité is zwaar teleurgesteld in het besluit van het Stadsbestuur om voor een 4,5 meter hoge Gerrit Krolbrug te gaan. Men vindt dat de wethouder meer guts had moeten tonen.

“We begrijpen het niet, en we zijn zwaar teleurgesteld”, zegt Chris van Malkenhorst van het Gerrit Krolbrug Comité. “We hebben een lage variant uitgewerkt waarbij we aangetoond hebben dat deze net zo vaak open gaat voor het scheepvaartverkeer als de 4,5 meter-variant. En dat deze nautisch net zo veilig is. Wij begrijpen niet waarom 21.000 dagelijkse verkeersdeelnemers opgezadeld worden met een grote heuvel, waarbij er klaarblijkelijk voordeel wordt gegeven aan 30 of 35 schepen per dag die voordeel hebben van een 4,5 meter hoge brug. Het staat totaal niet in verhouding tot elkaar.”

“We gaan actie voeren”
Van Malkenhorst zegt al veel reacties te hebben begrepen. “Sinds het nieuws vanochtend bekend werd gemaakt hebben we al veel berichten binnen gekregen. Er is onbegrip, sommige mensen zijn zelfs boos. Hoe kan dit nou? Moeten we nu tachtig jaar lang dagelijks over zo’n grote heuvel bewegen? We hebben 60.000 mensen die ons steunen. Die mensen willen nu actie. En dat gaan we ook doen. We gaan actie voeren.”

“Rijkswaterstaat heeft de boventoon gevoerd”
Voor de nieuwe Gerrit Krolbrug lagen drie varianten op tafel. Een variant van 4.50 meter en eentje van 5.70 meter. Daarnaast was er de bewonersvariant die zich ongeveer op dezelfde hoogte bevindt als de huidige Gerrit Krolbrug. Op de vraag of wethouder Broeksma (GroenLinks) van Verkeer zich door Rijkswaterstaat heeft laten inpakken: “Ja en nee. Wij vinden dat hij veel meer guts had moeten tonen, dat hij meer voor de bewoners op had moeten komen. Maar hij kiest voor het voordeel voor 30 tot 35 scheepsbewegingen. Het is duidelijk dat Rijkswaterstaat hier de boventoon heeft gevoerd.”

Gemeenteraad
Het laatste woord is nog niet over de brug gezegd. “De gemeenteraad heeft de afgelopen periode er voor gezorgd dat er een goede discussie mogelijk is. Op 22 september krijgen wij van de raad de mogelijkheid om ons standpunt nog eens goed uit te leggen. Op 13 oktober wordt er dan door de gemeenteraad een beslissing genomen.”