Meerderheid gemeenteraad wil campus op Zernike

Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad is inmiddels voorstander van een campus op Zernike. Het aantal nieuwe studenten dat geen kamer heeft is ook dit jaar weer erg hoog.

Volgens de verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf zal woningbouw op Zernike nog enkele jaren op zich laten wachten. Onder meer het bestemmingsplan moet gewijzigd worden. De RUG en Hanzehogeschool zijn eigenaar van de grond. De fractie van D66 en de SP denken dat er veel sneller gebouwd kan worden. De PvdA vindt bovendien dat er ook bedrijfjes moeten komen, en eventueel woningen voor docenten.

Er zitten momenteel honderden studenten in de noodopvang of slapen bij vreemden op de bank. Ook wethouder Roeland van der Schaaf noemt de situatie inmiddels ernstig. Het gebrek aan studentenkamers komt deels door de geringe doorstroming op de woningmarkt. Bovendien stelt Den Haag te weinig geld beschikbaar voor woningbouw.