Honderd huishoudens ontvangen samen ruim vier ton smartengeld van IMG

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft 428.500 euro uitgekeerd aan de eerste honderd huishoudens die een schadeclaim hebben ingediend voor immateriële schade door de gaswinning. Nu deze schade is afgehandeld voor een selecte pilotgroep, komen vanaf november de andere mensen met dergelijk leed aan de beurt.

Volgens het IMG dienden de honderd uitgenodigde huishoudens gezamenlijk 173 aanvragen in. Bij 37 procent werd een vergoeding van 1.500 euro per persoon toegekend, 33 procent kreeg 3.000 euro en 21 procent  kreeg 5.000 euro. Negen procent van de aanvragen werd afgewezen.

‘Voorzichtig positief’

Volgens het instituut waren de reacties van de pilotgroep op de afhandeling ‘voorzichtig positief’. De regeling, de organisatie en de IT werken op hoofdlijnen naar behoren.

Maar deelnemers missen de mogelijkheid om een eigen verhaal te kunnen doen. “We bekijken nog of dit rond de procedure toch op een of andere manier georganiseerd kan worden”, zo stelt het IMG. “Maar gezien de te verwachte aantallen en de tijd die het kost om dat een plek te geven, zijn de mogelijkheden beperkt. Er komt los van de regeling wel een online verhalenplatform waar aanvragers die dat willen, hun verhaal kunnen doen én dat kunnen delen met de buitenwereld.”

Procedure

Het IMG kijkt bij de regeling voor vergoeding van immateriële schade bij iedere aanvrager naar de omvang van de eventuele fysieke mijnbouwschade, de omstandigheden waardoor een bewoner zich onveilig kan hebben gevoeld in de woning, naar de locatie van de woning en naar de afhandelingsduur van eventuele schademeldingen.

Daarnaast is er mogelijkheid tot een Persoonlijke Impact Analyse, waarmee het leed wordt geïnventariseerd op drie vlakken: persoonlijk welbevinden, dagelijks functioneren en interactie met de sociale omgeving. Hierdoor kunnen mensen een schaal omhoog gaan in de toegekende bedragen.

Het IMG bereidt zich voor op mogelijk tienduizenden aanvragen de komende jaren. De procedure voor het gros van de indieners begint medio november.