Docenten verwachten ook komende periode nog deels online les te geven: “Keuze moet bij ons liggen”

nieuws
Foto: shho from FreeImages

Meer dan de helft van de docenten die les geven in het mbo, hbo en wo verwacht de komende periode nog deels online les te geven. Dat blijkt uit een enquête van onderwijsvakbond AOb.

De enquête is door 2.500 personeelsleden ingevuld. Van het personeel in het mbo verwacht de helft nog deels online les te geven, op universiteiten ligt dit percentage rond de zeventig procent. De docenten denken dat online lesgeven deze herfst nog nodig is om coronabesmettingen te voorkomen. Ook vinden ze dat online onderwijs voordelen biedt. Zo wordt er bijvoorbeeld gewezen op de aansluiting met het bedrijfsleven, waar nu ook nog geregeld thuis wordt gewerkt. In het mbo is 92 procent van de docenten gevaccineerd, in het wo is dit 97 procent. Slechts twintig procent van het onderwijzend personeel voelt zich volledig veilig op de werkplek. Zorgen zijn er vooral over de onduidelijkheid over ventilatie.

Uit de enquête blijkt ook dat de docenten vinden dat de keuze tussen online of fysiek onderwijs bij de docent moet liggen, en niet door de directie van een school of onderwijsinstelling genomen moet worden. Toch zijn er ook zorgen. Zo wordt gesteld dat online onderwijs de werkdruk enorm verhoogd. Zo kost hybride onderwijs veel extra tijd en energie, terwijl dit vaak niet gecomponeerd wordt.

De onderzoeksresultaten van de enquête zijn op deze pagina te bekijken.