Oude kinderboerderij in Lewenborg opgeknapt

Eigenlijk zouden de jongeren van de stichting World Servants een basisschool in het Afrikaanse Malawi bouwen, maar door de coronacrisis ging dat niet door. Niet getreurd: in eigen land is genoeg te doen en daarom knapt de groep een oude kinderboerderij in Lewenborg op. 

‘Wij zetten ons vrijwillig in om projecten aan te pakken in de wijk Lewenborg. Door de coronacrisis konden we niet aan de slag in het buitenland maar het is gewoon fantastisch om je in te zetten voor een ander. Je hoort echt mooie verhalen.’ vertelt Jeroen, vrijwilliger van World Servants. De oude kinderboerderij in Lewenborg wordt omgebouwd tot een buurthuis zodat buurtbewoners elkaar makkelijker kunnen ontmoeten.

De jongeren die uit heel Nederland komen zijn door stichting Present naar het noorden gehaald. Naast het opknappen van de oude kinderboerderij heeft de groep nog veel meer voor de wijk gedaan. ‘De groep heeft zich ook ingezet voor mensen thuis. Zo is er behang geplakt en zijn verwilderde tuinen aangepakt. Ook de voedselbank kreeg hulp van de groep.’ vertelt coördinator van stichting Present, Babette Versloot.

De groep jongeren blijft nog tot en met vrijdag in Lewenborg doorklussen.