“Gemeente moet ingrijpen bij verkamering en verstudiorisering Indische Buurt”

nieuws
Foto: google maps

Het Stadsbestuur moet ingrijpen bij de verkamering en verstudiorisering van meerdere straten in de Indische Buurt. Daarvoor pleit de fractie van de SP in de gemeenteraad.

De Stichting Kop Indische Buurt, die de belangen van de bewoners van de Bankastraat, Riouwstraat en Billitonstraat behartigt, heeft de gemeenteraad onlangs een brandbrief gestuurd. In deze brief geven zij aan dat steeds meer woningen in de wijk opgekocht worden door pandjesbazen en beleggers met het doel om kamers en studio’s te verhuren. De fractie van de SP vindt het onacceptabel dat dit nog steeds aan de orde is en wil dat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen meer gaat doen om dit tegen te gaan.

Patroon is telkens hetzelfde
“Buurten raken uit balans, jongeren worden uitgebuit en huisjemelkers en beleggers worden slapend rijk”, zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Hoe lang moet het nog duren voordat de politiek eindelijk eens echt ingrijpt en een einde maakt aan deze problemen?” De SP is van mening dat de maatregelen van de gemeente al jaren onvoldoende zijn en dat er te laks met de problematiek wordt omgegaan. “We kennen de problemen uit de Schildersbuurt, Korrewegwijk, Oranjebuurt, Rivierenbuurt en vele andere buurten. Telkens is het patroon hetzelfde: toch weer nieuwe verstrekte vergunningen, toch nieuwe verhuurpanden erbij, toch minder gezinnen en meer (internationale) studenten.”

Schriftelijke vragen
De SP heeft schriftelijke vragen gesteld en wil van het Stadsbestuur weten wat men gaat doen. “Net als bij de jarenlange overlast van studentenpanden in de Schildersbuurt, moet het college nu met een beter verhaal komen om problemen aan te pakken en op te lossen. Wat ons betreft laten we de vergunningen van verhuurders voor kamerverhuur zo snel mogelijk vervallen.”