Extra geld van provincie voor talentvolle, jonge sporters en sporters met beperking

nieuws
Foto: Alesia Kozik via Pexels

Sporters met een beperking en talentvolle sporters tussen de 12 tot en met 21 jaar kunnen een tegemoetkoming in de kosten krijgen van de provincie Groningen. Het geld is onder bedoeld voor onder andere sporthulpmiddelen, vervoer, materiaal en trainingsstages.

Met de nieuwe regeling wil de provincie Groningen sporten toegankelijk en laagdrempelig maken en voorkomen dat deze sporters afhaken door te hoge kosten.

Sporters kunnen tot en met 31 december 2023 een aanvraag indienen. Voor 2021 is € 60.000 beschikbaar. Het geld is beschikbaar voor sporters die wonen in Groningen en aangesloten zijn bij een sportbond die bij NOC*NSF is aangesloten. Het geld mag niet worden gebruikt voor de inhuur en betaling van trainers of de huur van sportaccommodaties, sportmaterialen of sporthulpmiddelen.