CDA Stad wil werk maken van sport voor mensen met beperking

De raadsfractie van het CDA in de gemeente Groningen wil weten of mensen met een beperking uit de gemeente genoeg mogelijkheden hebben om te kunnen sporten. De fractie stelt daar maandag schriftelijke vragen over aan het college van B & W.

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat ongeveer een kwart van de mensen met een lichamelijke beperking sport. Dit is een groot verschil met de algemene bevolking, waar de sportdeelname 53% bedraagt. Het CDA wil daarom weten of de gemeente Groningen vergelijkbare cijfers kent.

Daarnaast stelt het CDA schriftelijke vragen over de toegankelijkheid van de sportaccommodaties. Ook wil de fractie weten of er genoeg fitness- en beweegmogelijkheden zijn voor mensen met een beperking. “Mensen met een lichamelijke beperking kunnen tegen veel verschillende drempels aanlopen om te sporten”, aldus fractievoorzitter René Bolle. “Één daarvan is bijvoorbeeld een gebrek aan goede hulpmiddelen. In Den Haag zijn ze gestart met een Mobilitheek, een soort bibliotheek voor sportmiddelen. We zien benieuwd of een dergelijk initiatief in Groningen ook een bijdrage kan leveren aan de sportdeelname.”