Virtueel in gesprek met de stemmen in je hoofd

Het UMCG gaat een nieuwe therapie ontwikkelen voor mensen met auditieve hallucinaties. De behandeling houdt onder andere in dat patiënten, met behulp van Virtual Reality, het gesprek aan kunnen gaan met de stemmen die ze in hun hoofd horen.

UMCG-onderzoeker Chris Geraets ontving onlangs een subsidie van 300 duizend euro om de komende vijf jaar te werken aan de nieuwe therapie. De patiënten gaan daarbij, samen met hun behandelaar, een digitaal beeld creëren dat past bij de stem die ze in hun hoofd horen. Vervolgens krijgen de patiënten een VR-bril op, waardoor ze de figuur achter de stem kunnen zien. Tijdens het gesprek vertolkt de behandelaar de stem in hun hoofd.

De gesprekken moeten er uiteindelijk bij de patiënten toe leiden dat de stemmen in de hoofden van de patiënten minder negatief of agressief tegen de patiënt praten. Ook moet de behandeling ervoor zorgen dat de patiënt meer controle krijgen over de stemmen.

Geraets verwacht dat patiënten minder stress gaan ervaren door de stemmen, dankzij de nieuwe behandeling. Ook hoopt ze dat de patiënten de stemmen minder vaak gaan horen, waardoor hun levenskwaliteit verbetert.