‘Hotelpersoneel in Stad moet training krijgen om illegale prostitutie te herkennen’

nieuws
Foto: Ben Blennerhassett via Unsplash

Als het aan de gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie en 100% Groningen ligt, krijgt  het hotelpersoneel in de Stad een training om mensenhandel, seksuele uitbuiting en illegale prostitutie te herkennen.

De fracties willen dat het gemeentebestuur een onderzoek instelt naar de mogelijkheid tot zo’n verplichting. De fractie hoopt aan het einde van het jaar duidelijkheid te hebben over een dergelijke training voor hotelpersoneel.

Uit de Slachtoffermonitor Mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijkt dat het aantal slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting toeneemt in ‘minder zichtbare sectoren’, zoals thuis- en hotelprostitutie. Ook meldde Nieuwsuur eind maart dat, door de sluiting van seksclubs als gevolg van de coronamaatregelen er een toename van illegale prostitutie wordt geconstateerd in hotels, vakantieparken en woningen.

Defence for Children, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en What Design Can Do hebben al een project waar de gemeente bij kan aanhaken, zo stellen de fracties. Binnen het project No Place for Sex Trafficking is een certificeringssysteem ontwikkeld voor bedrijven in de horeca, waarmee ze zich inzetten seksuele uitbuiting actief te voorkomen en te verstoren. OOk biedt CoMensha al trainingen aan waarmee medewerkers van hotels en vakantieparken seksuele uitbuiting beter leren herkennen.