Euforische vreugde bij actiegroep tegen ‘blaftaks’: ‘Stond bijna letterlijk te dansen op de bank’

nieuws
Foto: marcelo brito filho from FreeImages

Bij vier bestuursleden van de Groningen actiegroep Hondenbelasting, weg ermee!! heerst deze dinsdag een overwinningsstemming, nu ook de gemeentelijke coalitiefracties zich achter de afschaffing van de hondenbelasting hebben geschaard.

Want het doel is bereikt zo stelt woordvoerder Marianne Suurmeijer: “Dit is wat we willen, eindelijk af van die vermaledijde hondenbelasting. Ik hoorde het nieuws vanochtend rond tien uur en sindsdien wordt ik platgebeld. Maar dat maakt niet uit, want ik sta echt te juichen!”

Ophogen OZB is ’the next-best thing’

De oplossing voor het tekort aan inkomsten wat gaat ontstaan als de hondenbelasting wordt afgeschaft, het ophogen van de OZB voor woningen boven de twee ton, is volgens Suurmeijer een redelijk alternatief: “Op deze manier voeren belastingen voor een groot deel van de inwoners terug in de algemene middelen en zijn het niet meer alleen hondenbezitters die moeten betalen. Dit is ’the next-best thing’

Dankwoord

De actiegroep bedankt iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet om dit voor elkaar te krijgen. “Ik doe dit samen met vier vrouwen, twee uit Garmerwolde en één uit Ten Boer”, zo stelt Suurmeijer. “Ook de oppositie in de gemeenteraad, vele andere hondenbezitters en andere burgers die zich deze onrechtvaardigheid hebben aangetrokken en geuit, hebben hard geholpen om dit mogelijk te maken.”

Sinds de herindeling van de gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer strijdt de actiegroep al tegen de hondenbelasting in de gemeente. In Haren en Ten Boer was de roep om afschaffing groot, omdat hier voor de herindeling van de gemeentes met de gemeente Groningen geen hondenbelasting werd geheven. In Groningen wordt de meeste hondenbelasting geheven van alle Nederlandse gemeentes, zo 133 euro per hond.