Eerste negen ‘Toukomst’-projecten kunnen starten

nieuws
Foto: Nationaal Programma Groningen

De onafhankelijke beoordelingscommissie van Nationaal Programma Groningen heeft van de eerste negen Toukomst-initiatieven, projecten die voortkomen uit het Toukomstpanel van het NPG, de opgestelde projectplannen goedgekeurd. Nu ook de provincie met het Rijksgeld over de brug is gekomen, kunnen deze negen projecten van start.

“Nu is het aan ons om er samen met de initiatiefnemers voor te zorgen dat we hier een succes van maken”, zo stelt de Provincie Groningen. “Wij ondersteunen daarbij en zorgen dat projecten aansluiten op de ambities van het nationaal programma, de initiatiefnemers zorgen voor de rest. Het zijn en blijven immers hun projecten.”

De verwachting is dat later dit jaar nog meer projecten een bijdrage ontvangen. Sommige projecten hebben wat langere tijd nodig om tot uitwerking te komen. Deze beginnen volgend jaar. In totaal wordt er 100 miljoen euro verdeeld vanuit het Toukomstproject over 44 initiatieven.

De projecten die nu kunnen starten zijn:

 • Zummerbühne
  “Groots openlucht muziektheaterspektakel dat jaarlijks met een nieuwe voorstelling op een andere locatie in de provincie neerstrijkt. Bekende acteurs en musici vertellen samen met de lokale bevolking een verhaal dat linkt aan de provincie”, aldus één van de initiatiefnemers Reinout Douma.

 • Sterkere musea
  Eén van de initiatiefnemers is Marjon Edzes: “Veel kleinere musea draaien grotendeels op vrijwilligers. Soms zelfs helemaal. Daardoor ontbreekt de mankracht of kennis om toekomstplannen te schrijven die nodig zijn om financiering te krijgen voor bepaalde projecten. De coöperatie ‘Sterkere musea voor een sterk Groningen’ gaat de Groningse musea hierbij helpen.”

 • De Barst en Aardbeving beleving
  Twee projecten waarvoor eerst voor beide afzonderlijk een haalbaarheidsonderzoek gedaan wordt. Denk daarbij aan de mogelijke locatie maar ook aan een realistische exploitatiebegroting, investeringsraming en co-financieringsmogelijkheden. Vervolgens gaan de initiatiefnemers gezamenlijk bekijken of ze er eventueel één project van kunnen maken. De Barst is een openluchttheater en tegelijk een expositieruimte, een natuurpark en een opvallend element in het landschap als permanente herinnering aan het gaswinningsverleden. Aardbeving beleving is een museum, een educatief centrum dat op een respectvolle manier het verhaal van Groningen vertelt.

 • Elk dorp zijn eigen voedseltuin
  Elke Groninger moet toegang krijgen tot lokaal geproduceerde groente aan de hand van een voedseltuin in elk dorp. Dat is de insteek van Ria Schuurman en de andere initiatiefnemers. Ria: “De voedseltuinen bieden ook een zichtbare plek om te leren over biodiversiteit en het belang van een gezonde bodem en het verbouwen van voedsel. Bovendien verbindt het mensen.”

 • (Boeren)Erven, als stapstenen in de natuur
  “Boerderijen met erfbeplanting zijn prachtig in het Groninger landschap en waardevol voor de natuur, maar de erven moeten dan wel groener worden”, aldus Stieneke van der Wal, één van de initiatiefnemers. Wierde & Dijk gaat eigenaren van erven in Noord-Groningen stimuleren om bomen en struiken te planten en het erf natuurvriendelijk te beheren zodat er meer vogels, wilde bijen en vlinders komen.

 • Zo Willen Wij Wonen
  Wouter van de Kolk, één van de initiatiefnemers: “Ons doel is acht nieuwe, verschillende woonvormen voor ouderen. Woonvormen die bewoners en hun naasten (mede) zelf ontwikkelen. De kennis die we daarbij opdoen gebruiken we om elkaar en anderen te inspireren. Onze provincie als fijne woonplek, nu en in de toekomst.”

 • Nu leren wat later is
  “De komende jaren krijgen leerlingen in groep 7 en 8 op steeds meer basisscholen wekelijks les van dokters, journalisten, rechters, monteurs, politieagenten en
  kunstenaars. Deze gastdocenten vertellen over hun werk en laten leerlingen ervaren hoe het is om in hun schoenen te staan. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid hun talenten en interesses te ontdekken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen”, aldus Mark de Vries, één van de initiatiefnemers.

 • Markante Kultuurhoezen
  Een markant en leegstaand pand dat, samen met inwoners van Groningen, wordt omgebouwd tot een levendige plek voor vrijetijdsbesteding, ontmoeting en levenslang leren. Dát is een Kultuurhoes. En als het aan Peter Barthel en zijn mede-initiatiefnemers ligt, bestaat er in de toekomst een provinciebreed netwerk van Kultuurhoezen. Peter: “Iedere Ommelander moet straks binnen twintig minuten een Kultuurhoes kunnen binnenstappen.”