Raadsfracties willen voorrang voor stroom van daken op Gronings stroomnet

nieuws

Omdat ook Groningen te maken kan krijgen met krapte op het stroomnetwerk als er meer groene energie op het netwerk wordt aangesloten, willen de raadsfracties van de VVD en de PvdA dat er voorwaarden worden gesteld aan grootschalige ‘zon-op-land’-projecten.

Groningen zit nog niet met een groot probleem, omdat veel zonneparken nog in aanbouw zijn. Maar de fracties herinneren de raad er wel aan dat in Groningen een ‘zonneladder’ is opgesteld, waarin zon op daken de voorkeur heeft.

De gemeente moet daarom onderzoeken of er nu al mogelijkheden zijn om voorwaarden te stellen aan grootschalige zon-op-land projecten om capaciteit beschikbaar te houden voor zonprojecten. Daarbij denken de fracties aan voorwaarden bij de verlening van vergunningen voor zonneparken, waardoor de installaties tijdelijk kunnen worden ‘afgetopt’ om capaciteit beschikbaar te houden.

De fracties dienen aanstaande woensdag een motie in bij de gemeenteraad over deze maatregelen.