Natuurorganisaties willen aanpassing bestemmingsplan Suikerzijde

nieuws
Foto: Cheryl Empey from FreeImages

Het voorstel van de gemeente voor natuurcompensatie in de te bouwen woonwijk Suikerzijde zal niet doen waarvoor het bedoeld is. Dat zeggen diverse natuurorganisaties in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad.

De natuurcompensatie is bedoeld voor de vleermuizen en geoorde futen die daar verblijven. Vorige week vroeg een aantal raadsfracties om een second opinion over het voorstel. Vervolgens hebben vertegenwoordigers van de natuurorganisaties gesproken met wethouder Roeland van der Schaaf en diverse fracties. De natuurorganisaties zijn ervan overtuigd dat de compensatie negatieve gevolgen zal hebben voor de weidevogels in het gebied. Het doorzetten van het plan zou dan ook tot grote vertraging kunnen leiden als het zou komen tot juridische procedures.

De natuurorganisaties pleiten dan ook voor die second opinion over de plannen. Het gaat onder meer om het behoud van de meest westelijke vloeivelden in het deelgebied Noord, en mogelijke natuurcompensatie in Polder De Oude Held. Ook zou er meer compensatie moeten komen voor de drie kolonies vleermuizen die in de Suikerzijde verblijven. De gemeenteraad neemt woensfagavond een besluit over het bestemmingsplan.