D66 wil huurwoningen bouwen op brandweerkazerne en voormalige gemeentewerf in Haren

nieuws
De deuren van de brandweerkazerne in Haren staan wagenwijd open. In geval van calamiteiten is men welkom in de kazerne. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De raadsfractie van D66 heeft donderdag aan het college van B en W gevraagd om te onderzoeken of er huurwoningen gebouwd kunnen worden op de locatie van de brandweerkazerne in Haren. Ook de voormalige gemeentewerf, die nu dienstdoet als milieustraat, is volgens D66 een goede plek voor nieuwe woningen.

De Veiligheidsregio Groningen heeft in 2018 besloten dat de brandweerkazerne in Haren verhuist van de huidige locatie aan de Westerse Drift naar Felland. In februari van vorig jaar werden de plannen voor de nieuwbouw tijdelijk stilgelegd, omdat er kosten moesten worden bespaard. Begin dit jaar werden de plannen echter uit de ijskast gehaald, omdat er grote noodzaak is om de brandweermensen veilig te huisvesten.

Woonborg wil graag zo’n honderd nieuwe huizen bouwen in Haren om de wachtlijst van tien jaar te verkorten, maar de gemeente ziet geen geschikte locaties in het dorp om de woningen neer te zetten. D66 wil nu weten hoever de Veiligheidsregio is met haar verhuisplannen voor de brandweerkazerne, omdat het volgens de fractie een geschikte locatie is om opnieuw te ontwikkelen.

Ook de voormalige gemeentewerf aan de Van Maerlantlaan, die nu dienstdoet als milieustraat, is volgens D66 zo’n locatie. “De milieustraat ligt nu in het hart van het dorp, midden in een woongebied”, zo schrijft D66-raadslid Sander Claassen aan het gemeentebestuur. “Deze locatie zou interessant kunnen zijn om te ontwikkelen tot een gebied waar ook gewoond kan worden, in combinatie met natuurlijk groen en recreatieve voorzieningen zoals een speelplaats. En misschien ook met een haventje, een wens die al langer leeft.”