Verbijstering over uitspraken NAM-directeur

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Verschillende Statenfracties en andere belanghebbenden hebben met verbazing kennis genomen van de uitspraken van NAM-directeur Johan Atema, die hij donderdagavond liet op tekenen in NRC Handelsblad.

“Huizen zullen versterkt worden, dat is en blijft de afspraak”, zo stelt Statenlid en PvhN-fractievoorzitter Dries Zwart “De afspraak die het Rijk heeft gesloten, zegt dat de NAM de rekening krijgt. Het conflict tussen NAM en overheid is louter een betalingsconflict tussen 2 partijen.”De Partij roept daarom de overheid, de NAM, Shell, Exxon en alle ander bedrijven die zich benadeeld voelen op om ‘alle onderlinge brandjes binnenshuis af te werken en op een nette manier alle afspraken na te komen. U bent niet de benadeelden, maar na 9 jaar en ontelbare lichte en zware bevingen later zijn wij dat in Groningen Een beetje zielig is het wel. Vele miljarden euro’s weggesleept ten koste van duizenden Groningers en dan … nou ja.”

Ook Statenleden Jesper Bergsma en Robert de Wit laten hun ongenoegen kennen. De CDA-fractie wil dat het provinciebestuur afstand neemt van de uitspraken van Altena. Het college moet van de fractie specifiek afstand nemen van de suggestie dat een kans van vijf procent op een aardbeving met de kracht van Huizinge in 2012 als summier kan worden afgedaan. “Het ontsiert de NAM
verder door met dergelijke uitingen verdere angst en twijfel te zaaien onder gedupeerden, die reeds zo hard door deze maatschappij zijn getroffen”, aldus de Statenleden. “Dit geeft de voorman
van de NAM geen pas om zijn meningsverschillen met het kabinet uit te vechten over de rug van gedupeerde Groningers.”

Ook de woningcorporaties in de provincie zijn met stomheid geslagen, zo stelt Anita Tijsma, bestuurder bij Acantus en voorzitter van Kr8, de organisatie van samenwerkende woningcorporaties in het bevingsgebied. “Deze uitspraak van de heer Atema is voorbarig. Pas na inspectie en beoordeling van de woning, blijkt of versterking nodig is. Wij willen dat de overheid zich houdt aan de afspraken die ze hierover ook recentelijk nog met ons en onze huurders heeft gemaakt. Ik vind het onbegrijpelijk dat de NAM, die zich heeft teruggetrokken uit de versterkingsoperatie, dit soort uitspraken doet. Dit schaadt het vertrouwen en zorgt voor nieuwe onrust en onzekerheid voor de huurders van corporatiewoningen in het aardbevingsgebied. De corporaties bezitten ca. 25% van de woningen in het aardbevingsgebied.”