Suikerzijderoute: snel en veilig voor fietsers en voetgangers

Het gemeentebestuur heeft het voorlopig ontwerp voor de Suikerzijderoute vastgesteld. Die route wordt de verbinding voor langzaam verkeer tussen de binnenstad en het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde.

De route gaat onder het spoor naar Roodeschool en de westelijke ringweg door. Er komt een 4 meter breed fietspad met daarnaast voetpaden. De onderdoorgang wordt 10 meter breed en dat is goed voor de sociale veiligheid. De hellingen worden maximaal 2,5 procent. Ook komen er faunapassages tussen de Suikerzijde en de Zeeheldenbuurt.

Het ontwerp en de begroting van de Suikerzijderoute zijn inmiddels voorgelegd aan de gemeenteraad. De eerste werkzaamheden staan gepland voor komend najaar. Dan worden kabels en leidingen verlegd, vindt bodemsanering plaats en is er tijd voor archeologische werkzaamheden. De route is naar verwachting begin 2024 klaar.

Deel dit artikel: