Petitie voor behoud drafbaan gesteund door 24 prominente Groningers

nieuws
Foto: Bas Huybers

De KHRV (Koninklijke Harddraverij en Renvereniging) heeft 24 noordelijke prominenten bereid gevonden hun steun uit te spreken voor het behoud van de drafbaan in het Stadspark.

De vereniging is in afwachting van de cruciale stemming van de gemeenteraad op 2 juni over de herinrichting van de drafbaan. Volgens het gemeentebestuur moet de drafbaan verdwijnen om ruimte te maken voor een festivalterrein. Een petitie met bijna vijfduizend handtekeningen voor behoud van de drafbaan mocht niet baten.

De KHRV stelt: “Het college blijft ook druk met zich te verschuilen en de gehele coalitie maakt zich schuldig aan het verdraaien van feiten, eigen waarheden verkondigen, stelselmatig lak hebben aan burgerparticipatie, insprekers en petities niet serieus nemen, eigen doelen belangrijker vinden dan het algemeen belang en prat gaan op “democratische” beslissingen die indertijd genomen zijn op basis van ondeugdelijke onderzoek.”

Het bestuur van de KHRV heeft 24 bekende Groningers bereid gevonden om een tekst voor behoud van de drafsport te ondertekenen. Ook wordt gevraagd om nieuw overleg met de gemeente. De brief is onder meer ondertekend door Hans Nijland, Ron Jans, Glenn Pinas, Jan Mulder, Gerard Kemkers Danielle Bekkering en Kees Vlietstra. De klapper was volgens de KHRV ex-toepvoetballer Erwin Koeman, die door spontaan toe te zeggen de weg vrijmaakte om zijn broer Ronald, trainer van Barcelona ook te vragen.