Leger des Heils betrekt eind dit jaar nieuw pand aan Van Swietenlaan

nieuws
Impressie: Adema Architecten

Aan het einde van 2021 zal het Leger des Heils zijn intrek nemen in een nieuw pand aan de Van Swietenlaan in Groningen. Dat meldt de Bedrijvenvereniging WEST in haar tweemaandelijkse nieuwsbrief.

In het pand komen kantoren van de afdeling Welzijn en Gezondheidszorg en van de afdeling Jeugdzorg & Reclassering. Daarnaast opent het Leger des Heils een zorgafdeling voor beschermd wonen in het pand.

De verbouwing van het pand is inmiddels in volle gang. Eind november gaat het Leger verhuizen naar de nieuwe locatie.