Grotere kans op overlijden door corona, door meer vet in en tussen spieren

nieuws

Mensen met meer vet in en tussen de spieren hebben een grotere kans op overlijden door Covid-19. Dit blijkt uit onderzoek van het UMCG en het Amsterdam UMC.

Het is bekend dat mensen met overgewicht of obesitas vaker een ernstiger infectie oplopen dan patiënten met een gezond gewicht. Toch viel bij patiënten met overgewicht niet goed te voorspellen wie een grotere overlijdenskans had. Uit het onderzoek blijkt nu dat de verdeling van het vet wél iets zegt over de kans op overlijden. De onderzoekers hebben bij 215 Covid-patiënten gekeken naar de vetverdeling. Daarbij zagen zij dat meer vet in en tussen de spieren de kans op overlijden vergroot met 20 procent.

UMCG-radioloog Alain Viddeleer, die het onderzoek leidde, heeft twee mogelijke verklaringen. ‘Van mensen die meer vet rond de buikorganen hebben, weten we dat ze meer kans hebben op allerlei aandoeningen. Mogelijk is het vet in en tussen de spieren een afspiegeling van het vet rond de buikorganen. Een andere mogelijkheid is dat de ademhalingsspieren minder goed functioneren door het vet ertussen, of dat het vet ontstaan is door verval van spierweefsel.’

Met deze kennis kunnen artsen bij een ziekenhuisopname een betere inschatting maken van het overlijdensrisico van de patiënt. Dit kan van belang zijn bij schaarste aan IC-plekken.