Groninger Bodem Beweging: ‘IMG dreigt terug te keren naar NAM-tijdperk’

nieuws

De Groninger Bodem Beweging vreest dat de nieuwe werkwijze die het Instituut Mijnbouwschade wil gaan gebruiken bij de afhandeling van aardbevingsschade, grote gevolgen gaat hebben voor gedupeerden van gaswinning in Groningen.

Het instituut loopt tegen een aantal problemen aan. Het IMG heeft te maken met een onverwachte grote groei van het aantal schademeldingen. Ook zijn er enorme onverklaarbare verschillen in de schadebeoordelingen door experts.

Daarom komt het IMG hoogstwaarschijnlijk met een ‘toolbox’ met technische beoordelingscriteria om deskundigen te helpen bij de beoordeling. Zo moeten zij bepalen of er daadwerkelijk sprake is van aardbevingsschade. Maar in 2016 was er juist grote opluchting bij gedupeerden toen de Wet Bewijsvermoeden werd aangenomen. Daaruit volgt dat de Staat voorziet in een rechtvaardige en onafhankelijke schadeafhandeling.

Terugkeer naar ‘NAM-tijdperk’

De Groninger Bodembeweging vreest nu dat het IMG, onder druk van de uitvoeringsproblemen,  terugkeert naar de periode van voor 2016, het ‘NAM-tijdperk’. “Met zo’n nieuw ‘aardbevingshandboek’ komen alle problemen die we hoopten te verkleinen met het bewijsvermoeden en de ruimhartigheid, weer terug”, aldus Jelle van der Knoop, voorzitter GBB, “Dit zal leiden tot een explosie van bezwaarprocedures, uitvoeringskosten en langere wachtlijsten.”

De GBB stelt geen begrip te hebben voor de uitvoeringsproblemen waar het IMG mee worstelt. “Dit is het kind met het badwater weggooien. Het bewijsvermoeden is juist bedoeld om al het getouwtrek rond beoordelingsproblemen te omzeilen”, vervolgt Van der Knoop. “ Om een grotere consistentie in de schadebeoordelingen te bereiken, zou het IMG ervoor moeten zorgen dat de schade-experts beter worden geïnstrueerd. Zo kunnen ze het bewijsvermoeden goed toepassen en op een ruimhartige wijze aardbevingsschade toekennen.”

Hoorzitting en persconferentie

Volgende week woensdag staat er een hoorzitting met het IMG gepland in de Tweede Kamer. Naar verwachting gaat het IMG aanstaande maandag de nieuwe werkwijze bekend maken, tijdens een persconferentie in Groningen.