Onderzoek naar funderingsproblemen woningen Woltersum

De gemeente Groningen gaat op korte termijn onderzoek doen naar problemen bij de fundering van dertien woningen in Woltersum.

Het betreft een proef, die mogelijk navolging krijgt in het hele dorp. Veel inwoners van Woltersum hebben niet alleen te maken met aardbevingsschade of versterkingsmaatregelen aan hun huis, maar ook met funderingsproblemen. Zo ook de dertien getroffen woningen, die op veenbodem liggen.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf gaat het om heel complexe problemen, die allemaal terecht komen op het bordje van de bewoner. “Die zit vaak al jarenlang in de stress. Wij willen helpen en proberen om een integrale oplossing te bieden. Het is bovendien een aanzet m de versterking in Woltersum eindelijk op gang te brengen,” aldus Van der Schaaf.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau. De bewoners krijgen een vergoeding. Als uit het onderzoek blijkt dat de fundering moet worden aangepakt, dan verleent de gemeente een subsidie van maximaal 100 duizend euro. De gemeente werkt bij de pilot nauw samen met de Nationaal Coördinator Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen.