Doe vandaag nog mee aan de Nationale Bijentelling

nieuws
Foto: ron k from FreeImages

Welke bijensoorten leven er zoal in Nederland en hoe vaak wordt iedere soort gezien? Het zijn de belangrijkste vragen waar de organisatie van de Nationale Bijentelling dit weekend antwoord op hoopt te krijgen.

Volgens de organisatie is de Nationale Bijentelling dit jaar extra interessant. Al vrij vroeg in het jaar had Nederland een paar warme voorjaarsdagen. De eerste hommels lieten zich toen al zien. Daarna daalde de temperatuur tot soms winterse waarden. De organisatie is benieuwd wat de effecten van deze hevige temperatuurschommelingen zijn op het aantal bijen dat we op dit moment buiten zien.

Door corona meer tellers
Vorig jaar namen 10.000 mensen deel aan de telling. “Het feit dat iedereen door corona min of meer gekluisterd zat aan de eigen tuin gaf de telling een duw in de rug”, vertelt Koos Biesmeijer die wetenschappelijk directeur en bijenexpert is bij Naturalis. “Ik verwacht dit jaar vergelijkbare aantallen. Ook omdat de natuur aan populariteit wint.”

Inzicht in trends
In Nederland komen ongeveer 360 bijensoorten voor. De helft hiervan is bedreigd. Dit heeft grote gevolgen omdat tachtig procent van de eetbare gewassen namelijk afhankelijk is van bestuiving door bijen en andere insecten. “Hoe vaker we de telling herhalen, hoe beter we de resultaten kunnen vergelijken. Het geeft vooral inzicht in trends. Na een jaar of vijf kunnen we de weersinvloeden gaan uitsluiten. De gegevens helpen ons om een beleid te vormen waarmee we de bij beter kunnen beschermen.”

Meer informatie over de Nationale Bijentelling, en een telformulier, vind je op deze pagina.