“Aletta heeft het pad schoongeveegd voor vrouwelijke studenten”

Aletta Jacobs schreef zich dinsdag precies 150 jaar geleden in als student bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daarom trapte de RUG het Aletta-jaar af.

Aletta Jacobs was de eerste vrouw in Nederland die een universitaire studie afrondde. Tijdens het Aletta-jaar organiseert de RUG veel activiteiten rond diversiteit en vrouwen binnen de wetenschap. “Aletta heeft toch het pad schoongeveegd voor al die vrouwelijke studenten die na haar kwamen,” zegt rector Cisca Wijmenga. “Ze is echt een rolmodel. Ongeveer de helft van de studenten is nu vrouw, maar als je naar de hoogleraren kijkt dan is maar 25% vrouw. Daar is nog wel een inhaalslag te maken.”

Arjen Dijkstra, directeur van het Universiteitsmuseum, denkt ook dat het belangrijk is om het verhaal van Aletta Jacobs opnieuw onder de aandacht te brengen. “Het zijn allemaal momenten om te markeren dat dit echt een bijzondere gebeurtenis is. Niet alleen voor Groningen, maar voor heel Nederland. Dit was het moment dat vrouwen voor het eerst een stapje zetten voor gelijkheid aan de universiteit.”

Voordat ze bij de universiteit kwam studeerde Aletta Jacobs aan de hbs, maar daar mocht ze geen examens doen. Omdat ze arts wilde worden, moest ze aan de universiteit studeren. “Ze schreef brieven aan minister-president Thorbecke. Uiteindelijk mocht ze van hem studeren. Dat schreef hij trouwens niet naar Aletta zelf, maar naar haar vader. Zo geschiedde, op 20 april mocht ze dus echt beginnen.” Maar niet iedereen was toen blij dat er een vrouw op de universiteit kwam. “Mensen waren daar een beetje op tegen. Ze gingen brieven schrijven en stukjes in tijdschriften plaatsen dat vrouwen werden voorgetrokken.”

Ook daarna duurde het nog even voor er meer vrouwen gingen studeren. “We denken een beetje dat het met Aletta Jacobs klaar was, maar na haar ging pas zeven jaar later weer een vrouw studeren. Dat was haar zus, dus dat schoot nog niet echt op. Die veranderingen zijn heel langzaam gegaan. Uiteindelijk kwamen er vrouwelijke hoogleraren en nu een vrouwelijke rector.”

Komend jaar worden er allerlei verschillende activiteiten georganiseerd. Die zijn te vinden op de website.