Van der Graaf (CU): “Heeft Rutte echt door wat er in Groningen leeft?”

Inwoners van de gemeente Groningen gaan woensdag naar de stembus. Onder hen ook verschillende kandidaat-Kamerleden. Verslaggever Ecco van Oosterhout volgt verschillende van hen, waaronder Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

Mevrouw Van der Graaf, uit de peilingen blijkt dat de ChristenUnie op zes zetels staat. U staat op plek zes. Spannend!
“We hopen vandaag natuurlijk heel veel vertrouwen van de kiezer te krijgen, en als dat uitkomt op zes zetels, dan zijn we als partij ongelofelijk dankbaar en ik in het bijzonder.”

Wat heeft volgens u de verkiezingsstrijd de afgelopen tijd gedomineerd?
“Wat ik heb gezien is dat heel veel mensen zich zorgen maken over deze tijd, over corona en alle maatregelen. Ik heb gezien dat dat voor veel mensen toch wel de grootste zorg is waar ze op dit moment mee te maken hebben. Ik denk dat dat ook een rol heeft gespeeld in de afgelopen weken, en wat ik hoop is dat mensen ook hebben gekeken welke plannen partijen daarnaast hebben. Want we maken vandaag een keuze voor de komende vier jaar, voor de toekomst.”

Wopke Hoekstra (CDA) heeft gisteren gezegd dat de huidige coalitie moet worden voortgezet. Ziet u dat ook zo?
“Ik denk dat vandaag eerst het woord is aan de kiezer. De partijen hebben laten zien waar ze voor staan, en vandaag moet de kiezer zeggen wie vertrouw ik mijn stem toe. En dat is het in eerste instantie niet aan de ChristenUnie om te zeggen welke partijen dan met elkaar moeten gaan regeren. De grootste partij zal daar het voortouw in moeten nemen. Als het gaat over de CU hebben we wel gezegd, wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. We zullen een nieuwe afweging moeten maken, maar laten we eerst het woord aan de kiezer laten en de verkiezingsuitslag laten spreken.”

Als je kijkt naar wat de Groningers vinden. De Groningers vinden dat er eindelijk eens een einde moet komen aan het gedonder met de aardbevingen, die zien het terugkomen van een nieuw kabinet Rutte ook niet echt zitten …
“Ik zie de zorgen en de pijn in de ogen van de Groningers iedere dag, net als u. Er ligt hier een hele grote verantwoordelijkheid. En de Rijksoverheid is ook schatplichtig in de richting van Groningen om hier echt recht te doen. Dus wat belangrijk is, is dat Groningen hoog op de agenda blijft staan in Den Haag. Dat hier recht zal moeten worden gedaan. Dat er oplossingen moeten komen voor mensen en hun individuele situaties. En daar moet nog heel veel werk in verzet worden. Er is al wel begonnen, maar er is nog heel veel meer nodig. Het is belangrijk dat Groningen in Den Haag vol in de aandacht blijft staan, en daar wil de ChristenUnie echt aan bijdragen. Zelf ben ik lid van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de gaswinning, en als ik terugkom in de Tweede Kamer, dan hoop ik dat werk voort te kunnen zetten om die onderste steen boven te krijgen.”

Premier Rutte toverde twee weken geleden ineens een kerncentrale tevoorschijn die Groningen cadeau zou krijgen. Dat viel de Groningers behoorlijk rauw op hun dak …
“Dat was een ongelofelijk grote vergissing hopelijk van de minister-president. Hij heeft het plan gelukkig ook teruggenomen, want het was zo ongevoelig in de richting van de mensen in Groningen en ook het gemak waarmee hij dat onder woorden bracht, dat we daar in Groningen wel op zaten te wachten. Dat doet pijn. En dat voelt dan ook opnieuw als een klap in het gezicht van de mensen hier. Dus nee, die kerncentrale komt niet hier, de CU is daar écht geen voorstander van, en daar zullen wij ons ook echt tegen verzetten. Ik heb ook de indruk dat de premier spijt heeft als haren op zijn hoofd dat hij die opmerking heeft gemaakt. Laat hem dat maar duidelijk zijn geworden.”

Je vraagt je bijna af welke realiteitszin Rutte heeft …
“Ja, je vraagt je inderdaad af heb je nu echt door wat er leeft in Groningen.”