Student & Stad: ‘Nieuw beleid Lefier schaadt Stadse studentencultuur’

nieuws
foto: André Huitenga

De gemeenteraadsfracties van Student & Stad is niet blij met het nieuwe beleid van Lefier als het gaat om de toewijzing van kamers aan studenten. De fractie heeft dinsdagmiddag schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Bij zo’n 250 studentenhuizen van Lefier in Groningen mogen vanaf nu geen studenten meer voorgedragen worden als nieuwe medebewoners. Studentenhuizen zijn daardoor afhankelijk van de 10 aangedragen studenten van Lefier. Wanneer er niemand komt opdagen bij een hospiteeravond, of er geen klik wordt ervaren, moet er toch gekozen worden uit de 10 aangedragen personen.

“De studentencultuur in Groningen is een groot goed”, zo stelt S&S-raadslid Steven Bosch. “Juist in deze tijd is een hecht en sfeervol huis en huisgenoten die goed bij elkaar passen essentieel.”

Alleen Vindicat en Albertus krijgen uitzondering

De fractie van Student & Stad vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat Lefier een uitzondering maakt voor een aantal verenigingshuizen, toevallig alleen huizen waar studenten van Vindicat en Albertus wonen.

Er zouden jaren geleden afspraken over zijn gemaakt met de verenigingen, maar deze zijn nergens terug te vinden, zo stelt de fractie. De verenigingshuizen zouden aanspraak kunnen maken op ‘gewoonterecht’. Maar veel huizen die niet aangesloten zijn bij Albertus en Vindicat kiezen ook al jaren nieuwe huisgenoten via voordracht.

Ook zou het gaan om specifieke, oude huizen in de binnenstad. De fractie van Student & Stad begrijpt echter niet waarom andere, oude studentenhuizen niet in aanmerking komen voor een uitzondering.